• 11 Mai, 2020
CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d’infants i està composat pels següents membres:

- El director/a de la llar d'infants que el presideix.
- Un representant de l’Ajuntament.
- Un ...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
AMPA DE LA LLAR D'INFANTS

És l’ ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DELS ALUMNES que canalitza les propostes i suggeriments de les famílies i participa activament en les activitats organitzades pel Centre o organitzades per ella mateixa.
 
CONTACTE:   ampa.llar.riudellots@gmail.com &n...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
FAMÍLIES

L’educació dels infants és una tasca compartida entre pares, mares i educadores. És evident que les relacions entre la família i La Llar són una condició indispensable per afavorir el procés educatiu dels infants.

La nostra escola dóna...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
PILARS BÀSICS DE LA LLAR D'INFANTS

En l’estructura del sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una etapa educativa única amb identitat pròpia.
 
La finalitat de la nostra escola és la de contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognit...

Llegir més...