A l’empara de l’article 29 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà a continuació es publiquen periodicament les analítiques realitzades a la xarxa de subministrament d'aigua potable de Riudellots de la Selva, gestionada pert l'empresa PRODAISA. 


Notícies destacades