Durant el 2020 s'han rebut un total de 16 queixes / suggeriments des de la plataforma E-TRAM.

Veure estat de tramitació 

Podeu fer arribar queixes i suggeriments des d'aquí


Notícies destacades