El municipi de Riudellots de la Selva, amb una extensió de 13,38 Km2, es troba situat a la conca mitjana de l'Onyar, al nord de la comarca de la Selva i limitant amb el Gironès.
La primera menció de Riudellots data de l'any 882 en un document on el bisbe de Girona fa una donació de delmes de la“basilicam de Riuodeluto”. El poble va ser traslladat el segle XV per tal d'evitar les freqüents inundacions, però això no succeí fins el segle XX, quan a finals dels anys 70 es realitzaren treballs de drenatge a l'Onyar i altres rieres.
En la major part de la seva història, Riudellots ha estat un poble rural amb especial dedicació a l'agricultura i a la ramaderia. Malgrat tot, des de la segona meitat del segle XX i amb el desenvolupament de les tecnologies, Riudellots ha anat transformant la seva economia i ha esdevingut un poble majoritàriament industrialitzat.
Tradicionalment Riudellots s'ha caracteritzat per ser un poble entre rius, malmès per les freqüents inundacions, i ara es coneix per estar entre vies de comunicació. Amb la creació del Polígon Industrial als anys 70, juntament amb el creixement que ha anat desenvolupant l'economia i la societat catalana i l'esplèndida situació, entre Girona i Barcelona, fa que en l'actualitat Riudellots es trobi al bell mig d'un importantíssim nucli de comunicacions: Aeroport, Nacional II, Eix Transversal, Autopista A-7 i l‘estació de tren (RENFE).
A diferència de les taxes de població de Catalunya, a Riudellots la població és jove i amb una natalitat elevada.
 La proximitat amb Girona ha fet que es construïssin nous habitatges i noves urbanitzacions, ja que en l'actualitat la població busca qualitat de vida i prefereix viure en municipis propers a les ciutats on s´hi poden trobar la majoria de serveis: escola, dispensari mèdic, biblioteca, activitats esportives, associacions diverses, activitats culturals, comerços,… Riudellots no és un poble ni massa petit, ni massa gran.
Simplement és un POBLE amb totes les virtuts i defectes que això pot comportar.


Notícies destacades