Llar d'infants

Introducció a l’educació infantil i presentació.
L’educació infantil és l’etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys.

S’organitza en dos cicles de tres cursos.

La Llar d’Infants Municipal de Riudellots de la Selva és un servei educatiu que forma part del primer cicle ( de 0 a 3 anys).

L’objectiu principal de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

A la Llar s’afavoreix el desenvolupament de les capacitats que han de permetre als infants créixer integralment com a persones iguals en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que han de seguir en el segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys).

Les àrees d’experiència i desenvolupament que es treballen són:

- La descoberta d’un mateix i dels altres.
- La descoberta de l’entorn.
- La comunicació i els llenguatges.
 
Història

L’atenció a infants entre dos i quatre anys va tenir els inicis al poble de Riudellots durant l’any 1977. Es feia en un edifici independent ubicat dins el recinte escolar. El pati i l’horari era compartit. Es depenia de l’Ajuntament. Aquest però, conscient de la manca d’instal·lacions adequades a la població i per atendre les necessitats de les nombroses mares que treballaven fora de casa, es va proposar l’any 1981 la construcció d’una nova Llar d’Infants que es va situar en terrenys de la zona cultural pròxims a les “Escoles Nacionals” i a la pista poliesportiva.

Degut al continu creixement i expansió del poble i per manca d’altres espais, l’Ajuntament va aprovar construir una altra Llar d’Infants en un local independent que es troba situat al costat de les instal.lacions escolars en direcció al pol·lígon industrial i que queda comunicat pels patis amb l’Escola Pública.

Data d’inauguració: setembre del 1999. L'any 2011 es duen a terme unes obres d’ampliació.

La capacitat máxima autoritzada és de 58 alumnes.

Actualment l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és qui fa la gestió directa de la Llar d’Infants i assumeix el cost del servei. S’acull a les subvencions que otorga la Generalitat de Catalunya.

Les famílies paguen una quota mensual.

Serveis:

- Menjador escolar. L’Ajuntament té traspassada la seva gestió a l’empresa “SERUNION”.

Personal:

- Docent:  L’equip educatiu està format per la directora i una educadora-tutora per a cada grup, a més una educadora-suport per tots els grups.
- No docent: Monitora/es de menjador i personal de neteja.

Calendari escolar:

La data d’inici de cada curs coincideix amb la data d’inici fixada pel Departament d’Ensenyament pel que fa a les Escoles d’Educació Infantil i Primària.

El Centre roman tancat les festes laborals de Catalunya d’acord amb el calendari oficial, les dues festes locals fixades a proposta del municipi, el mes d’agost i els dies que per a cada curs s’aprovin en Consell Escolar.


Informació de contacte
 • Horari d’atenció als alumnes (de dilluns a divendres):

  Matins: de 8:30h. a 12:30h.

  Migdies (servei de menjador): de 12:00h. a 15:00h.

  Tardes: de 15:00h. a 18:00h.

   
  Horaris d’entrades i sortides dels alumnes (de dilluns a divendres):

  Entrades:

  Matins: de 8:30 h. a 9:15 h.

  Tardes: de 15:00 h. a  15:30 h.

  Sortides:

  Matins: Matins: de 12:00 h.  a  12:30 h.

  Migdia (alumnes menjador):  de 15:00h a 15:30h

  1ª sortida Tarda :  de 17:00h a 17:15h          

  2ª sortida Tarda: de 17:45 h. a 18:00 h.

   
  Horari de Direcció (de dilluns a divendres):

  De 17:30h a 18:00h.

 • 972477136
 • Av. Girona, 39-41 17457 Riudellots de la Selva Girona
 • llar@riudellots.cat