Llar d'infants

Introducció a l’educació infantil i presentació.
L’educació infantil és l’etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys.

S’organitza en dos cicles de tres cursos.

La Llar d’Infants Municipal de Riudellots de la Selva és un servei educatiu que forma part del primer cicle ( de 0 a 3 anys).

L’objectiu principal de l’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives especifiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

A la Llar s’afavoreix el desenvolupament de les capacitats que han de permetre als infants créixer integralment com a persones iguals en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que han de seguir en el segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys).

Els eixos de desenvolupament i aprenentatge són:

1. Un infant que creix amb autonomia i confiança.
2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges.
3. Un infant que descobreix l'entorn amb curiositat.
4. Un infant que forma part de la diversitat del món que l'envolta.

Cada eix pren sentit des de la complementarietat amb els altres tres, i així s'interpreten en les diferents situacions i propostes, des de la globalitat de l'acció i dels aprenentatges.
 
Història

L’atenció a infants entre dos i quatre anys va tenir els inicis al poble de Riudellots durant l’any 1977. Es feia en un edifici independent ubicat dins el recinte escolar. El pati i l’horari era compartit. Es depenia de l’Ajuntament. Aquest però, conscient de la manca d’instal·lacions adequades a la població i per atendre les necessitats de les nombroses mares que treballaven fora de casa, es va proposar l’any 1981 la construcció d’una nova Llar d’Infants que es va situar en terrenys de la zona cultural pròxims a les “Escoles Nacionals” i a la pista poliesportiva.

Degut al continu creixement i expansió del poble i per manca d’altres espais, l’Ajuntament va aprovar construir una altra Llar d’Infants en un local independent que es troba situat al costat de les instal.lacions escolars en direcció al pol·lígon industrial i que queda comunicat pels patis amb l’Escola Pública.

Data d’inauguració: setembre del 1999. L'any 2011 es duen a terme unes obres d’ampliació.

La capacitat máxima autoritzada és de 4 unitats i 58 alumnes. (Resolució EDU 1986/2022, de 22 de juny).

Actualment l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és qui fa la gestió directa de la Llar d’Infants i assumeix el cost del servei. S’acull a les subvencions que otorga la Generalitat de Catalunya.

Les famílies paguen una quota mensual. (Excepte infantil 2)

Serveis:

- Menjador escolar. L’Ajuntament té traspassada la seva gestió a l’empresa “SERUNION”.

Personal:

- Docent:  L’equip educatiu està format per la directora i una educadora-tutora per a cada grup, a més una educadora-suport per tots els grups.
- No docent: Monitora/es de menjador i personal de neteja.

Calendari escolar:

El curs escolar s’inicia el mes de setembre, d’acord amb el calendari que cada any aprova el Consell escolar i finalitza en la data que també aprova el propi Consell escolar. 
 
El centre roman tancat durant les festivitats oficials que estableix anualment el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, els dies de festa local que cada any aprova el Ple de la Corporació, els dies aprovats pel Consell escolar en el calendari de cada curs en els quals hi ha inclosos tres dies de lliure disposició aprovats també per l’Alcaldia i el mes d’agost.
 
El calendari per a cada curs escolar es comunica a les famílies a la reunió informativa que se celebra anualment el mes de setembre. 

Consulta el calendari 23-24
 


Informació de contacte
 • La Llar roman oberta de 8,30 h. a 18,00 h.  de dilluns a divendres.
   
  Infantil 2 
   
  *Amb caràcter general, l’horari lectiu  dels alumnes d’ I.2 (abans P2), és el següent: 
  Matí: de 8,30 a 12,00 hores
  Entrada matí: de 8,30 a 9,00 hores.
  Sortida matí: d’ 11,45 a 12,00 hores 
   
  Tarda: de 15,00 a 16,30 hores
  Entrada tarda: a les 15,00 hores 
  Sortida tarda: de les 16,30 h a les 17,00h 
  Acollida tarda (d’ús exclusiu per a les famílies que utilitzin aquest servei):  de 17,00 a 18,00 hores. 
   
  Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores
  Sortida migdia: de 15,00 a 15,15 hores 
   
  Infantil 1 / Infantil 0
  *Amb caràcter general, l’horari lectiu dels alumnes d’ I.1 (abans P1) i I0 (abans P0) és el següent:
  Matí: de 9,00 a 12,00 hores
  Entrada matí: de 8,30 a 9,00 hores 
  Sortida matí: d’ 11,45 a 12,00 hores 
   
  Tarda: de 15,00 a 18,00 hores
  Entrada tarda: a les 15,00 hores 
  Sortida tarda: de 17,00 a 18,00 hores 
   
  Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores
  Sortida migdia: de 15,00 a 15,15 hores  

  Horari de Direcció (de dilluns a divendres):

  De 17:30h a 18:00h.

 • 972477136
 • Av. Girona, 39-41 17457 Riudellots de la Selva Girona
 • llar@riudellots.cat