L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg de tràmits urbanístics:
 
- Comunicació prèvia urbanística (d'obra menor)
 
- Sol·licitud de llicència urbanística (d'obra major)
 
- Sol·licitud de compatibilitat ubanística
 
- Sol·licitud de qualificació i aprofitament urbanístic
 
Si voleu tramitar aquestes sol·licituds sense haver-vos de desplaçar i a través de mitjans electrònics, podeu utilitzar el tràmit d'instància genèrica, i adjuntar-hi la sol·licitud corresponent degudament complimentada amb la resta de documentació requerida en cada tràmit.


Notícies destacades