Equip de govern

Sr. Josep Santamaria Moreno

Alcalde
Retribució bruta juliol - desembre 2023: 21.068,90 €

Governació, seguretat, protecció civil, hisenda, territori, obres, serveis, règim intern, regulació, normativa i subvencions

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

2a Tinenta d'alcaldia
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 4.830,00 €

Cultura

Montserrat Vidal Delgado

Montserrat Vidal Delgado

Regidora de l'equip de govern
Retribució bruta juliol - desembre 2023: 16.873,74

Salut, atenció a les persones i benestar

Raül Coll Bayer

Raül Coll Bayer

Regidor de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 3.030,00€

Esports

Viviana Navarro Ruiz

Viviana Navarro Ruiz

Regidora de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 3.030,00 €

Joventut

Sr. Lluís M. Barnés Tarrés

Sr. Lluís M. Barnés Tarrés

1r Tinent d'alcaldia
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 4.970,00 €

Dinamització econòmica, comerç, polígon industrial, bon govern, transparència, comunicació i noves tecnologies

Sra. Sílvia Peraferrer Ribot

Sra. Sílvia Peraferrer Ribot

3a Tinent d'alcaldia
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 4.280,00 €

Ensenyament, urbanisme, obres noves i vialitat

Glòria Cabarrocas i Teixidor

Glòria Cabarrocas i Teixidor

Regidora de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 2.960,00€

Festes i tradicions, polítiques d'igualtat i infància

Eudald Teixidor Sancho

Eudald Teixidor Sancho

Regidor de l'equip de govern
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 2.960,00 €

Pagesia i medi ambient

Oposició

Francesc Xavier López Cadena

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 970 €

Didac Gómez Novillo

Regidor a l'oposició
Indemnitzacions per assistència juliol - desembre 2023: 70 €