Equip de govern

Sra. Montserrat Roura i Massaneda

Alcaldessa
Retribució total bruta 2021: 12.130,20 €

Atenció a les persones, benestar i igualtat. Salut. Governació. Seguretat i Protecció Civil. Subàrees: Serveis socials. Gent gran. Polítiques d’igualtat i Infància. Contractació administrativa. Entitats. Serveis sanitaris locals. Actuacions de promoció i millora qualitat de vida

Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

1r Tinent d‘Alcaldessa
Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 10.930 €

Hisenda. Terrotori, obres i serveis. Urbanisme. Obres noves. Manteniment equipaments. Vialitat. Pressupost i control financer i projectes d’inversió.

Sr. Josep Santamaria Moreno

Sr. Josep Santamaria Moreno

2º tinent d'alcaldessa
Indemnitzacions per assistències gener - desembre 2021: 11.090 €

Àrees de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació, Dinamització Econòmica, Règim Intern, Regulació i Noves Tecnologies.

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

Regidora de Cultura
Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 9.290 €

Àrea de cultura, Ensenyament, Festes i Tradicions.

Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana

Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana

3er Tinent d'Alcaldessa
Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 8.840 €

Àrea de joventut i esports

Sra. Carme Camps i Goy

Sra. Carme Camps i Goy

Àrea de pagesia i Medi Ambient
Retribució bruta mensual 2021: 2.317,71€

Àrea de pagesia i Medi Ambient

Altres partits polítics

Sr. Lluís M. Barnés Tarrés

Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 1.730 €

Regidor i portaveu a l'oposició

Sra. Sílvia Peraferrer Ribot

Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 1.290 €

Regidora a l'oposició

Sra. Raquel Fumadó Bou

Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 950 €

Regidora a l'oposició

Sr. Miquel Salvans i Brunsó

Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 1.250 €

Regidor a l'oposició

Sra. Anna Adroher Boada

Indemnitzacions per assistència gener - desembre 2021: 1.090 €

Regidora a l'oposició