Equip de govern

Sra. Montserrat Roura i Massaneda

Alcaldessa
Retribució anual bruta juny - desembre 2019 : 27.722,34 €

Atenció a les persones, benestar i igualtat. Salut. Governació. Seguretat i Protecció Civil. Subàrees: Serveis socials. Gent gran. Polítiques d’igualtat i Infància. Contractació administrativa. Entitats. Serveis sanitaris locals. Actuacions de promoció i millora qualitat de vida

Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

1r Tinent d‘Alcaldessa
Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 4.905,00 €

Hisenda. Terrotori, obres i serveis. Urbanisme. Obres noves. Manteniment equipaments. Vialitat. Pressupost i control financer i projectes d’inversió.

Sr. Xevi López i Cadena

Sr. Xevi López i Cadena

2n Tinent d‘Alcaldessa
Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 5.488,00 €

2n Tinent d‘Alcaldessa, Àrees de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació, Dinamització Econòmica, Règim Intern, Regulació i Noves Tecnologies.

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

Sra. Cristina Pineda i Espinosa

3a Tinent d'Alcaldessa
Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 5.230,00 €

Àrea de cultura, Ensenyament, Festes i Tradicions.

Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana

Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana

Àrea de joventut i esports
Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 3.580,00 €

Àrea de joventut i esports

Sra. Carme Camps i Goy

Sra. Carme Camps i Goy

Àrea de pagesia i Medi Ambient
Retribució bruta anual juny - desembre 2019: 16.440,71 €

Àrea de pagesia i Medi Ambient

Altres partits polítics

Sr. Lluís M. Barnés Tarrés

Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 840,00 €

Regidor i portaveu a l'oposició

Sra. Sílvia Peraferrer Ribot

Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 730,00 €

Regidora a l'oposició

Sra. Raquel Fumadó Bou

Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 510,00 €

Regidora a l'oposició

Sr. Miquel Salvans i Brunsó

Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 650,00 €

Regidor a l'oposició

Sra. Anna Adroher Boada

Indemnitzacions per assistència juny - desembre 2019: 650,00 €

Regidora a l'oposició