Casal de Jubilats

El casal de Jubilats i Pensionistes va nèixer l'any 1990, quan uns quants jubilats del poble es van associar, i presentaren els Estatuts del Casal al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat del Casal de Jubilats és la de l´esbarjo per a tots els jubilats ja que està obert tots els dies de la setmana, des de les dues de la tarda fins a les sis. Hi assisteixen, entre homes i dones , unes trenta persones diàriament. Les activitats més quotidianes son llegir el diari, mirar a la televisió i sobretot fer la partida de cartes (per exemple, al Canari, a la Botifarra o la Brisca). També és finalitat del Casal organitzar excursions culturals, actualment se´n fa una cada mes.


Informació de contacte