En aquest apartat del web hi trobaràs els recursos necessaris respecte de tot allò que estigui relacionat amb l'obertura, modificació o tancament d’una activitat dins el terme municipal de Riudellots de la Selva.
Consulteu la normativa municipal reguladora de les activitats empresarials.
Consulteu tota la informació relativa a les instàncies i sol·licituds que s'han de presentar sobre la implantació d'activitats empresarials al municipi, i descarregueu-vos-les.
Visualitzeu la planimetria que afecta a les activitats al municipi de Riudellots de la Selva.
Per a més informació, podeu contactar amb el tècnic de l'Ajuntament els dilluns al matí d'11 a 15 hores.


Notícies destacades