L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg complet de tràmits relatius a activitats:
 
Declaració responsable d'obertura
 
Comunicació prèvia d'obertura
 
Comunicació prèvia ambiental municipal
 
Llicència ambiental
 
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat
 
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 
Documentació complementària a aquest tràmit: Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat
 
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
 
L'Ajuntament de Riudellots de la Selva també està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), sistema que suposa un canvi de plantejament en la relació entre Administració, empreses, emprenedors i intermediaris, i que pretén aglutinar en un sol espai físic o virtual totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat, amb independència de l'Administració responsable.
Podeu consultar-ne més informació al següent enllaç http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/


Notícies destacades