PLA D'ORGANITZACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PEL CURS 2021-2022

  • 31 Agost 2021

El document de la declaració responsable és un requisit previ a l'inici del curs. Aquest document és lliurat a totes les famílies el dia de la reunió dels pares i mares. S'ha d'omplir degudament, signar-lo i entregar-lo a la Llar d'Infants el primer dia del curs.

Document de la declaració responsable

Pla d'Organització de la Llar d'Infants 2021-22