Crònica del Ple ordinari del 16 de desembre de 2019

  • 16 Desembre 2019

S’aprova per unanimitat el pagament per transferència bancària de 45.016,41 € als propietaris de la finca situada a la baixada de les Acàcies núm. 16 per a la seva expropiació.

S’aprova amb tots els vots a favor l’inici de procediment d’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA).

S’aprova amb els vots favorables de Junts per Riudellots i les abstencions d’ERC la modificació dels horaris de les sessions de les Juntes de Govern Local i del Consell de Govern, que se celebraran quinzenalment a les 8 h i a les 18 h, respectivament.

S’aprova per unanimitat la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arran dels acords adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019.

S’aprova amb tots els vots favorables la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2019 d’aprovació inicial del Reglament de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Com que a partir del 2020 l’Ajuntament pot comptar amb 2 vigilants municipals més, s’aprova amb tots els vots a favor la modificació de l’article 20 del Reglament de vigilants municipals en el qual es reflecteix un nou horari en la jornada laboral del servei.

S’aprova per unanimitat la modificació provisional de les Normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva, amb relació a la zona de ciutat jardí intensiva del sector Camp Quart.

S’aprova amb els vots favorables de Junts per Riudellots i les abstencions d’ERC la modificació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva, en l’àmbit del PEU Abras.

S’acorda amb els sis vots a favor de Junts per Riudellots i els cinc vots en contra d’ERC adjudicar el contracte de concessió del servei municipal de subministrament

i distribució d’aigua potable a Riudellots de la Selva, inclòs el polígon industrial i totes les xarxes de distribució presents i futures, a Proveïments d’Aigua SA, per un període de quinze anys. L’ oferta presentada per aquesta empresa s’ha considerat la més avantatjosa quant a aspectes econòmics i tècnics i ha obtingut la màxima puntuació d’acord amb els criteris de valoració.

S’aprova per unanimitat l’expropiació de la zona verda de 390 metres quadrats de la finca que forma part de l’església parroquial de Riudellots de la Selva per un import de 19.945,35 €.

S’aprova amb els vots favorables de Junts per Riudellots i les cinc abstencions d’ERC l’aprovació inicial del projecte pressupost general per a l’exercici 2019, i s’aprova la plantilla de personal municipal 2020.

S’acorda amb tots els vots favorables instar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a revocar la presència permanent d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra a les seus judicials de Catalunya, per poder- se dedicar a allò que és essencial del servei públic sobre prevenció i seguretat ciutadana i recuperar el seu funcionament normal.

S’aprova per unanimitat una moció de rebuig a les mesures adoptades pel Govern de l’Estat sobre el Decret general de telecomunicacions. L’Ajuntament insta la Generalitat a demanar informes dels serveis jurídics de la Generalitat i del Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la possible inconstitucionalitat del Reial decret, així com fer un front comú per a una estratègia d’oposició conjunta i coordinada amb les altres CA.