Crònica del Ple extraordinari del 12 de març de 2020

  • 12 Març 2020

S’aprova per unanimitat l’elaboració un informe tècnic i econòmic actual de les obres al nucli antic i previsió econòmica final, amb els corresponents desviaments pressupostaris, si escau, i que serà validat pels tècnics municipals.

Amb els sis vots en contra de Junts per Riudellots i els quatre a favor d’ERC, no s’acorda dur a terme una auditoria externa per determinar si les actuacions urbanístiques i tècniques realitzades s’han fet correctament i compleixen amb les qualitats exigides en el projecte.

S’aprova per unanimitat que l’empresa faci entrega dels plànols tècnics dels serveis, en format GIS, que detallin les obres corresponents als serveis soterrats.