El PROCICAT regula les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars en el marc de la pandèmia

  • 05 Octubre 2020

El nou pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en relació amb les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat.

Extraescolars

El pla s’aplica a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes, les seccions esportives i les associacions esportives escolars o figures anàlogues. També s’apliquen, sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

Sempre que sigui possible, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure.
Cal fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) i conservar-lo durant al menys un mes.
La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant.
La mascareta és obligatòria a partir dels sis anys, excepte quan la pràctica esportiva la faci incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant i quan estigui contraindicada per motius de salut.
Els vestidors només s'han de fer servir de manera simultània per infants i adolescents del mateix grup estable de l'activitat i cal mantenir, igual que a les dutxes, la distància de seguretat. El nombre de persones que els utilitzin, per tant, ho ha de garantir.
Els esdeveniments en els centres educatius s'han de fer sense públic, sense perjudici del que estableixin les competicions federades i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Colònies i sortides escolars

Les sortides d’un dia s'han d'organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l’activitat lectiva. Tindran un o més monitors.

Sigui amb allotjament o sense, grups de centres educatius diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.

Consulta el Pla Sectorial