Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l'activitat comercial en establiments físics

  • 03 Maig 2020

Amb l'objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat una guia de bones pràctiques i protocols d'actuació amb recomanacions higiènico-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).  

Podeu consultar la guia general des d'aquí.

També ha editat un guia específica per a perruqueries.