Convocatòria per a la selecció de dues places de vigilant municipal

  • 21 Febrer 2020

En data 21 de febrer del 2020 s’ha publicat al DOGC i al BOP les bases i la convocatòria del procés de selecció de dues places de vigilant municipal en règim de funcionari interí per programes.  

Podeu accedir a les bases i models de sol·licitud  des d’aquí:

Edicte publicat al BOP
Edicte publicat al DOGC
Model I
Model II

La data límit de presentació de sol·licituds és el 23 de març 2020.