S'aprova el pressupost municipal pel 2017

  • 29 Desembre 2016

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat inicialment, el pressupost municipal per a l'any 2017 que puja a 3.540.115,64 €, molt similar al de l'any anterior, però que incrementar en un 35,76% el capítol d'inversions reals.
El regidor d'Hisenda, Josep Maria Corominas, ha volgut destacar l'increment d'un 35,76% pel que fa al capítol d'inversions reals que puja a 445.686,50 € i que es finançaran amb recursos propis gràcies a la capacitat financera de l'Ajuntament.
En aquest sentit es preveuen les següents inversions:  
Accessos a la piscina: 201.585 €
L'enllumenat de Mas Joals, del Pavelló, de l'Escola i de la Llar d'infants: 62.300 €
Equipament per al Pavelló: 50.000 €
Asfaltatge del carrer Catalunya: 25.000 €
L'adquisició d'un nou vehicle: 25.000 €
Lona pel Pavelló: 15.000 €
Nou mobiliari pel pis de refugiats: 5.000 €  
Per al 2017, es preveu també l'encàrrec de la redacció de diversos projectes d'obres com l'entorn del Pavelló Esportiu, el del casc antic, el del carrer Major i del camí de Caldes. Val a dir que un cop s'incorpori al pressupost el romanent de tresoreria del 2016, el capítol d'inversions s'incrementarà amb la possible realització de nous projectes.  
Corominas ha explicat també que 's'ha fet un esforç de contenció de despeses en béns, serveis i transferències corrents, amb una previsió de despeses de 1.957.970 € un fet que suposa una reducció aproximada del 6,03% respecte d'aquesta mateixa despesa en el pressupost municipal del 2016'.
Pel que fa a l'endeutament Corominas ha recordat que les arques municipals segueixen completament sanejades amb un endeutament del 0% i que per al 2017 no es preveu cap operació financera amb cap entitat de crèdit. 
El pressupost s'ha aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció del grup municipal d'ERC a l'oposició.