Crònica del ple ordinari del mes de gener de 2017

  • 16 Gener 2017

Amb els vots de CiU i ERC s’acorda l’aprovació de les bases del concurs ordinari per a la plaça de secretaria d’intervenció.
Amb els vots favorables de CiU i l’abstenció d’ERC s’acorda aprovar la MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i director de les obres, de conformitat amb el que estableix l’article 234.3.a) del TRLCSP.
S’aprova la creació, per a l’exercici 2017, d’un fons de reposició de 16.488,00 € d’import, vinculat al servei de subministrament domiciliari d’aigua potable i destinat a actuacions de caràcter hidràulic que repercuteixin en una millora per al servei municipal d’abastament d’aigua potable amb els vots de CiU i ERC.
Amb 10 vots favorables (de CiU i ERC) s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA que afecta els articles 63, 65, 91 i 123, condicionat a l’obtenció de l’informe favorable de la Direcció General d’Aviació Civil.
S’aprova inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA EN EL SECTOR DE LA UA 13 i la UA14, segons documentació elaborada per l’arquitecte municipal amb 7 vots de CiU i 3 d’ERC.
Amb tots els vots s’aprova mostrar el suport de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a l’expresident Artur Mas, a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altre caire per part de la Fiscalia de l’Estat per posar les urnes el 9N.
S’acorda per unanimitat aprovar la moció sobre el rebuig a la implantació dels anomenats comptadors telegestionables aprovada pel Ple de la Diputació de Girona.
Es comunica la modificació de la denominació de l’actual grup municipal de Convergència i Unió (CiU) per grup municipal de Partit Demòcrata PDeCAT.