Crònica del ple ordinari del mes de març de 2017

  • 13 Març 2017

Per unanimitat s’aprova la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 2016.
Es ratifica amb 7 vots del PDeCAT i 4 d’ERC l’acord adoptat per la Junta de Govern local el dia 21 de febrer i delegar al Consell Comarcal de la Selva, la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits en els termes establerts en el conveni.
Amb tots els vots a favor s’acorda aprovar l’addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals i neteja viària firmat el 26 de juliol de 2011.
S’aprova per unanimitat la destinació del 0,5% de la recaptació líquida anual de l’IBI a la protecció del medi natural.
S’acorda amb els vots del PDeCAT i ERC aprovar inicialment els documents de l’expedient de creació del cos de vigilants municipals.
Amb els 4 vots a favor d’ERC i 7 abstencions del PDeCAT s’acorda elaborar un protocol contra les agressions sexistes durant les festes i festivals que s’executi a partir de la Festa Major del 2017.
Amb els vots a favor del PDeCAT (7) i 4 abstencions d’ERC s’acorda donar suport al manifest “Lluita amb Unió de pagesos per la dignitat de la pagesia”.
Per unanimitat s’aprova la moció acordada per la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, en sessió del dia 7 de febrer de 2017, en relació amb la supressió dels beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI) de les concessionàries d’autopistes.