Crònica del ple del mes de desembre de 2017

  • 18 Desembre 2017

Amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció del grup municipal d’ERC a l’oposició, el Ple de l’Ajuntament celebrat el 18 de desembre de 2017, ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2018. El pressupost aprovat inicialment, puja a 3.671.209,30 euros. El regidor d’Hisenda Josep Maria Corominas ha destacat que l’Ajuntament manté el seu endeutament al 0%.  
Abans de la incorporació dels romanents del pressupost del 2017, el pressupost contempla unes inversions per valor de 120.000 €, que es destinaran principalment a la rehabilitació de camins. Pel que fa a les despeses de personal hi ha un increment del 11,97% respecte l'any anterior degut bàsicament a la incorporació dels vigilants municipals i per la provisió de llocs de treball tècnic com l'enginyer i l'arquitecte.
Una de les partides que també s'ha vist augmentada  és la destinada al servei d'escombraries degut al canvi de sistema de recollida de residus passant del sistema convencional a un sistema porta a porta. Concretament s'ha passat de 280.000 € al 2017 a 392.000 € al 2018.
En l'apartat de subvencions a entitats locals sense ànim de lucre,  l'Ajuntament de Riudellots segueix apostant per donar suport a les entitats culturals, esportives i de promoció del municipi amb una quantitat global de uns 220.000 euros, tal i com ha volgut destacar l'alcaldessa Montserrat Roura.
El Ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’empresa Roberlo S.A, la societat Riuland S.L i l’Institut Català del Sòl, pel desenvolupament i execució d’una àrea d’activitat econòmica al terme municipal de Riudellots de la Selva. Pdecat i ERC hi han votat a favor.