El ple de l’Ajuntament aprova les inversions pel 2018

  • 06 Març 2018

El ple de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat la modificació de crèdit del pressupost anual per incorporar-hi el romanent de tresoreria disponible després de tancar l’any 2017. En total s’han incorporat 2,99M d’euros que es destinaran a inversions al municipi.
La inversió més important és l’obra de reurbanització del carrer major amb un pressupost de 1.191.416,13€ seguit de la fase 1 del cobriment del rec Vidal amb 600.000 euros i la urbanització dels accessos al pavelló amb pressupost de 364.847,51 €.  
El romanent també servirà per finançar altres obres al municipi com l’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial (fase 1 i fase 9), la urbanització d’un tram de l’Avinguda Girona, la millora dels accessos al pavelló i les obres de l’altell de la nau municipal. 
Pel que fa a la redacció de projectes, s’invertirà en els projectes de l’Estació, de Can Pastells i de Can Abras així com en d’altres estudis i treballs tècnics, tal com va explicar el regidor d’Hisenda Josep Maria Corominas.
Altres inversions previstes pel 2018 són la compra de llums LEDS pels equipaments municipals, les reparacions de jardins així com la compra de mobiliari.
Les noves inversions s’han aprovat en el ple del dilluns 5 de març amb els vots a favor del PDeCAT i les abstencions d’Esquerra Republicana.