Alerta per sequera

  • 01 Juliol 2024

 
????️Després que divendres 28 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publiqués la mesura, Riudellots de la Selva, es troba en fase d’alerta per sequera. 

⚠️Les restricciones més significatives d’aquesta fase són: 

????VOLUM AIGUA: Volum màxim de 250 litres d’aigua per habitant i dia 
 
????REG: Només es pot fer el reg dels jardins particulars dos dies cada setmana. 
 
????????PISCINA: Respecte les limitacions de les piscines, cal tenir en compte que no es pot omplir ni reomplir cap piscina sense sistema de recirculació d'aigua. Es poden reomplir parcialment piscines amb sistemes de recirculació per garantir la qualitat de l'aigua. Es permet el primer ompliment de piscines de nova construcció o rehabilitades. Les piscines d'ús terapèutic i les de centres educatius amb menys de 500 litres poden ser omplertes. Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de la Joventut. Les limitacions no s'apliquen a les piscines d’aigua de mar.
 
????NETEJA COTXE: Només es pot rentar el cotxe en Establiments comercials dedicats a aquesta activitat. Fora d’aquests Establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i matrícules. 
 
????NETEJA CARRER: Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua.
 
 
????GRANGES: L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable a les granges queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.