“Animals de Companyia: Quina és la nostra responsabilitat?”

  • 22 Març 2024

Des de l’Ajuntament de Riudellots hem engegat la campanya “Animals de companyia: Quina és la nostra responsabilitat?” que té per objectiu conscienciar a la població de les conseqüències que comporta el maltractament animal.
El passat 29 de setembre de 2023 va entrar en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar animal. Aquesta legislació vol acabar amb el maltractament  i l’abandonament dels animals, a més de promoure l’adopció i la tinença responsable.
 
La normativa, aprovada ara farà un any,  té per objectiu la regulació diferents conductes en les mascotes i les seves sancions:
 
Sancions de caràcter lleu:
Es considera infracció lleu aquella conducta que, per acció o omissió i sense provocar danys físics ni alteracions del comportament a l'animal, comporti la inobservança de prohibicions, cures o obligacions establertes legalment o les derivades de l'incompliment de responsabilitats administratives per part dels titulars o responsables de l’animal.
Multa d’entre 500 a 10.000 €.
 
Sancions greus:
-No complir amb les obligacions d’identificació de l’animal
- Abandonar els animals
- Ús de mètodes agressius o violents en l’educació de l’animal.
- Mantenir de forma permanent gossos o gats en terrasses, balcons, trasters, soterranis, patis o similars o en vehicles.
Multa d’entre 10.001 a 50.000 €.
 
Sancions molt greus:
Sacrifici no autoritzat d’animals.
Eutanàsia amb mitjans inadequats o per personal no qualificat.
Ús d’animals de companyia pel consum humà.Multa d’entre 50.001 a 200.000 €.
 
 
Altres sancions:
Donar menjar als animals ferals a la via pública, excepte persones autoritzades
No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions dels animals foraMulta d’entre 100 i 400 €.
 
Si voleu consultar la normativa, ho podeu fer en el següent enllaç.