Crònica de la sessió del ple extraordinari del dia 2 de maig de 2023

  • 10 Maig 2023

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 2 de maig a la Sala de Plens.
 
El primer punt del dia, que es va aprovar per unanimitat, era la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.
 
En segon lloc, es va aprovar per 6 vots a favor la modificació de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots per a la qualificació d'una parcel·la del nucli antic com a sistema d'equipament públic. I per 10 vots a favor, es va aprovar la modificació de normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la selva per la modificació de qualificacions urbanístiques en els àmbits, sector mercat i sector de ponent.
 
Llavors es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudellots i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució de la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Ajuntament, a l’espai jove, a l’escola, a la llar d’infants i al centre de dia municipals. Es tracta d’un projecte cofinançat pel fons europeu.
 
En quart lloc, es va aprovar, també per unanimitat, el procediment de penalització per la retirada de l’oferta a la companyia mercantil GIRODSERVICES, S.L. per haver retirat la seva oferta en el procediment de licitació de les obres de canalització del rec de Cal Queco i urbanització dels vials tram Av. Girona i Carrer Major.
 
Es va aprovar per unanimitat l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Riudellots de la Selva. Aquesta ordenança té com a objectiu de contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans i vilatanes de Riudellots de la Selva, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu.
 
Finalment, els membres del ple es van donar per assabentats en els següents temes. Per una banda, sobre l’informe de la intervenció del període mitjà de pagament a proveïdors per les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament. I per altra banda, del resum anual de l’Ajuntament de Riudellots dels resultats del control intern de l’exercici 2022.
 
En el següent enllaç podeu consultar l’acta sencera. 
 
I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.