Crònica de la sessió del ple urgent del dia 6 de juliol de 2023

  • 07 Juliol 2023

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 6 de juliol a la Sala de Plens.
 
En primer lloc, es va aprovar per 11 vots a favor la modificació de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva per a la qualificació d'una parcel·la del nucli antic com a sistema d'equipament públic.
 
A continuació es traslladarà aquest acord a la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona per tal que, una vegada comprovada la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 14 de juny de 2023, procedeixi a ordenar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
En el següent enllaç podeu consultar l’acta sencera aquí
 
I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.