Subvencions del Dipsalut a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva

  • 14 Setembre 2023

Dipsalut ha atorgat una subvenció per import de 4.304,18€ dins el Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida, per l'execució del projecte "fem salut a Riudellots per millorar l'estil de vida dels Riudellotencs".

Aquest projecte inclou les activitats de promoció de la salut entre joves (xerrades, tallers, etc) que organitza l'Espai Jove, la Festa de la Fruita fresca que es va fer el passat dia 8 de juliol de 2023  i els tallers de cuina saludable que organitza la Casa de Cultura.

També, dins del Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) ha rebut del Dipsalut una altra subvenció de 7.089,53 €.