​Comencen les obres d’urbanització a l’Avinguda de Girona, entre la Llar d’Infants i Camp Quart

  • 16 Setembre 2022

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha iniciat les obres d’arranjament del marge del camí de Can Peixant i l’Avinguda de Girona. Les obres consisteixen en la construcció d'un mur de contenció en el marge i la formació d'una rampa peatonal per resoldre el desnivell entre els dos vials. En aquest sentit es crearà una nova vorera al nivell inferior, que donarà continuïtat a la vorera que prové del Centre de dia Lliri Blau, tal i com ha explicat l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura. En aquesta vorera de nova creació s'hi proposen diversos espais enjardinats i elements de mobiliari urbà que dignificaran l’espai.

En la mateixa actuació hi ha previst situar un pas de vianants que comunicarà la nova vorera amb l'accés a la Llar d'Infants municipal, millorant així, l’accés i la seguretat.
El projecte, que té un pressupost de prop de 310.000 €, contempla el soterrament de les xarxes aèries de telefonia i baixa tensió d’electricitat, la construcció de nous embornals de recollida d'aigua i es millorarà l'enllumenat públic de la zona. 

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos i s’ha adjudicat a l’empresa Rubau Tarrés SAU.