Mesures contra la grip aviària

  • 16 Setembre 2022

El Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l’obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malaltia.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

Els tràmits per a la comunicació d'una explotació d'aus per a autoconsum es poden dur a terme telemàticament mitjançant l'aplicació GTR, a la qual es pot accedir a través del següent enllaç

No obstant això, és important recordar que els titulars d'explotacions destinades a l'autoconsum −sempre i quan siguin persones físiques− són els únics que estan exempts de l'obligació de la tramitació telemàtica i poden realitzar aquesta comunicació de forma presencial, prèvia sol·licitud de cita prèvia per correu electrònic (aoselva.daam@gencat.cat) o trucant a qualsevol dels nostres números de telèfon (972 840 703 / 972 840 652)