Protocol per a la prevenció del mosquit tigre

  • 16 Juny 2022

Les elevades temperatures que s'assoleixen amb l'entrada de l'estiu afavoreixen la presència i proliferació de mosquits en el territori català.

Per aquest motiu el Departament de Salut ha activat el Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i el Protocol per a la vigilància i el control de la febre del Nil occidental. Els Protocols estableixen mesures de prevenció i control davant la detecció de casos d'infecció pel virus de Zika, Chikungunya, Dengue i el virus del Nil occidental en època de presència de mosquits adults actius.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que la prevenció és el millor mètode per al control de mosquits, i que el més efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant o controlant tots els punts d'aigua on pot créixer. La col·laboració ciutadana així com la coordinació entre els diferents organismes i administracions implicats, són factors claus en la lluita contra aquestes malalties.
 
Per part de l'Ajuntament el passat mes de maig van iniciar-se els tractaments en l'espai públic. Així mateix, fem una nova crida a la ciutadania per evitar la proliferació del mosquit tigre. Podeu consultar els consells del  Programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre d'aquí.