Recaptació IBI rústica, IBI urbana, cementiri i béns immobles de característqiues especials

  • 20 Jun, 24 - 00:00 - 00:00

El dia 20 de juny en el municipi serà el dia del cobrament de la recaptació per la IBI rústica, IBI urbana, cementiri i béns immobles de característiques especials.